Portal grada Kaštela objavljuje priču Nike Tadina o realizaciji i cjeloukupnom putu do ostvarenja projekta Skriveno gnijezdo!

http://www.kastela.org/novosti/aktualnosti/40741-zabavni-tematski-park-koji-morate-posjetiti-skriveno-gnijezdo-mjesto-za-zabavu-druzenje-i-razvijanje-maste